Biến trở

Thương hiệu nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Biến trở là các thiết bị có điện trở thuần có thể biến đổi được theo ý muốn. Chúng có thể được sử dụng trong các mạch điện để điều chỉnh hoạt động của mạch điện.

Phân loại biến trở: Có 4 loại chính

- Biến trở than

- Biến trở tay quay

- Biến trở con chạy

- Biến trở dây cuốn

Sản phẩm đã xem

0