Bộ cầu dao tự động 30A Asia

Bộ cầu dao tự động 30A Asia
Bộ cầu dao tự động 30A Asia
: BAD2P1E-30A-01
: Cầu chì
: Asia
: 30A
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 12 tháng
:
:
:
:
:
:
: 100x40x40 mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: AC 115 - 230V
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Bộ cầu dao tự động 30A Asia

- Thiết kế theo tiêu chuẩn. Đóng cắt chính xác, an toàn.

- Đèn báo hoạt động, tay cầm lớn.

Sản phẩm đã xem

0