Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông

Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông
Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông
: RSL-06/400/E27
: Chao đèn
: Rạng đông
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Nhôm
: E27
:
:
:
:
: 12 tháng
:
:
:
:
:
:
: 400 mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông

Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông thuộc dòng đèn ngư nghiệp, nông nghiệp.

- Kết cấu gọn nhẹ, treo lắp dễ dàng.

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm đã xem

0