Bộ xử lý trung tâm

Thương hiệu nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Bộ điều khiển trung tâm đóng vai trò là bộ não của giải pháp nhà thông minh, là trung tâm tiếp nhận và truyền thông tin "công việc" đến các thiết bị để yêu cầu thiết bị thực hiện nhiệm vụ mà người sử dụng yêu cầu. Nơi lưu trữ các thông tin cấu hình, cài đặt của người dùng hệ thống nhà thông minh, cập nhật trạng thái các thiết bị và tự động ra lệnh cho các thiết bị hoạt động theo cấu hình mà người dùng cài đặt.

 

Sản phẩm đã xem

0