Đầu nối cấp nguồn RT-SW/RT-SB Vinaled

Đầu nối cấp nguồn RT-SW/RT-SB Vinaled
Đầu nối cấp nguồn RT-SW/RT-SB Vinaled
: RT-SW/RT-SB
: Phụ kiện đèn rọi ray
: Vinaled
:
: 220V/50Hz
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 74.4 x 34.6mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Đầu nối cấp nguồn RT-SW/RT-SB Vinaled

Đầu nối cấp nguồn RT-SW/RT-SB Vinaled dùng để nối vào thanh Ray để cấp nguồn

Sản phẩm cùng loại

Nối góc ray T2 ELV
Hãng sản xuất: ELV
39,000 56,000
-30%

Sản phẩm đã xem

0