Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled

Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled
Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled
: RT-XW/RT-XB
: Phụ kiện đèn rọi ray
: Vinaled
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 106.2 x 106.2mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled

Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled dùng để nối 4 thanh ray thành chữ X

Sản phẩm cùng loại

Nối góc ray T2 ELV
Hãng sản xuất: ELV
39,000 56,000
-30%

Sản phẩm đã xem

0