Thanh Profile H14.5xW30mm PFVL-1430 Vinaled

Thanh Profile H14.5xW30mm PFVL-1430 Vinaled
Thanh Profile H14.5xW30mm PFVL-1430 Vinaled
: PFVL-1430
: Thanh nhôm Profile
: Vinaled
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: H14.5xW30mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Thanh Profile H14.5xW30mm PFVL-1430 Vinaled

Thanh Profile H14.5xW30mm PFVL-1430 Vinaled được gắn bên trong tủ, có thể sử dụng kèm Led dây FSB-2216-IP33-L280

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm đã xem

0