Bộ điều khiển nhiệt độ V12-K72 ARTDNA

Bộ điều khiển nhiệt độ V12-K72 ARTDNA
Bộ điều khiển nhiệt độ V12-K72 ARTDNA
: V12-K72
: Thiết bị dành cho khách sạn
: ART DNA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Kính
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 86 * 90 mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Vàng, Ghi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 1.2 mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-15h)

Sài Gòn

Khiếu nại dịch vụ

  • Mô tả sản phẩm

Bộ điều khiển nhiệt độ V12-K72 ARTDNA

Bộ điều khiển nhiệt độ V12-K72 ARTDNA phù hợp với các công trình cao cấp - hiện đại, biệt thư sang, khách sạn, resort cao cấp…

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm đã xem

0